từ bi, nhẫn nại và sự tôn thờ

Có một người hỏi người viết, rằng bạn đã thực hành tâm linh như thế nào. 

Mỉm cười đáp: "Bất cứ phương pháp nào khiến tâm trí này đầu hàng đều có giá trị như nhau, và sự thực hành tâm linh của Trang cũng tương tự."

Chúng ta luôn đòi hỏi một phương pháp hoàn hảo, nhưng đầu tiên, tâm trí chúng ta phải thực sự cởi mở, tự chứng sự đúng-sai khi thực hành nghiêm túc, chứ không phải là muốn một phương pháp đúng trước. Ngay cả khi một phương pháp hoàn hảo đặt trước bạn, thì nếu bạn lười biếng, không thực hành đến nơi đến chốn hoặc nghi ngờ, để lý trí phân tích đúng-sai trước, thì bạn luôn có đủ mọi lý do để phán xét, để từ chối thực hành, để tiếp tục mơ hồ và tìm kiếm. Chính điều này sẽ chẳng dẫn bạn đi đến đâu cả. 

Từ bi, lòng nhẫn nại, sự tôn thờ và lòng tin tuyệt đối vào vị Thượng Đế linh thiêng bên trong là điều mà người viết không bao giờ quên. Nhiều người thường cho rằng tôn thờ là mê tín, nhưng sự tôn thờ hướng vào bên trong, đó là tin vào chính mình, tin vào những tố chất hoàn hảo sẵn bên trong chúng ta. Nếu tầm nhìn không xuất phát từ đó, thì mọi sự xuất phát khác đều dẫn đến sai lầm và luẩn quẩn. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.