thân tâm này đến từ đâu?

1. Thế giới hình tướng này vốn dĩ luôn là sự rủi ro, và nếu có một sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn nhất xảy đến với mình thì bên trong bạn sẽ trực nhận được sự rỗng lặng bình an. Bởi sự đau khổ xảy đến từ việc chúng ta cảm thấy rất khó khăn hoặc không thể chấp nhận thứ gọi là rủi ro, nguy hiểm, chướng ngại... Nỗi sợ hãi khiến con người luôn muốn nương tựa ngoại cảnh nhằm tìm kiếm cảm giác an toàn. Vì thế, bất cứ một sự thay đổi nào đó không diễn ra theo ý muốn chủ quan của họ, thì bên trong họ liền bất an, lo lắng. Như vậy,  chướng ngại của sự quay vào bên trong luôn là các tham muốn. Tham muốn là sợ hãi, là sân, là si mê. Lòng tham đó đến từ ảo tưởng sai lầm chúng ta là cái tôi cá nhân cần đi tìm sự đảm bảo theo ý muốn chủ quan của nó. Khi niềm tin này biến mất, thay vào đó là một đức tin vững chắc rằng tâm trí lẫn cơ thể này chỉ là công cụ của không gian ý thức tĩnh lặng, thì lúc đó, mọi ưu phiền sẽ lắng xuống nguồn của nó. Hãy tự đặt câu hỏi: "Tâm trí và cơ thể này đến từ đâu?" Bạn không thể trả lời được đúng không? Vậy thì tại sao bạn lại cho rằng cơ thể và tâm trí này là mình, và của mình, khi mà chính bạn lại không hề biết nó đến từ đâu? Niềm tin sai lầm về chính mình là khởi đầu cho toàn bộ nỗi thống khổ sau đó.

2. Các thói quen tâm trí thường không chịu nổi được sự yên ắng, vì thế chúng luôn tạo việc cho chúng ta làm. Biểu hiện của nó là làm nảy sinh các khuynh hướng chọn lựa, từ đó khiến chúng ta ở giữa những sự đắn đo, phân vân liệu có nên hay không nên, được hay không được, và rồi các suy nghĩ lại tự đi đến quyết định nào đó nhưng các khuynh hướng chọn lựa vẫn nảy sinh nhiều lần sau đó, đưa chúng ta vào vô số vòng luẩn quẩn. Điều tâm trí muốn là sự trải nghiệm thế giới bên ngoài, một cái gì đó tiếp theo chứ không phải là hiện tại này. Sự quay vào bên trong là dần dà, chúng ta cảm nhận được chân hạnh phúc là sự kinh nghiệm chính bản chất của mình, từ đó các khuynh hướng đi trải nghiệm thế gian hạn chế cho đến khi ngừng lại hẳn. 

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.