hiểu đúng và đức tin

Khi thực sự hiểu thì sẽ không còn nghi ngờ. Nếu sự quay vào bên trong vẫn còn nghi ngờ và mơ hồ, có nghĩa là chưa thực sự hiểu. Nếu không hiểu, thì đức tin không thể mạnh. Lúc này, sự quay vào bên trong dễ bị lung lay và sa ngã theo các khuynh hướng tâm trí. Giống như một đứa bé làm bài tập về nhà, vì em chưa thực sự hiểu, nên em không chắc chắn về điều mà em làm. Hoặc em cứ mạnh miệng nói rằng em tin đây là đáp án đúng, nhưng vì bên trong em không thực sự hiểu, nên khi thầy giáo "thử lòng", bảo bài em làm sai rồi, thì em rất dễ bị lung lay và dễ bị tin nghe theo ý thầy. Sự quay vào bên trong là khi bạn thực sự nhìn ra được bản chất của tâm trí hướng ra là bản ngã, và hướng vào là chân ngã. Bản ngã là thứ gieo rắc mọi phiền não và đau khổ. Và thế, chỉ khi không còn phản ứng tâm trí thì mọi ảo giác về đau khổ mới không thể hình thành và chất chồng lên thêm. Nếu thực sự hiểu được cách bản ngã được xây dựng như thế nào, và nhìn ra được thái độ "đứng yên" không di dịch mặc cho mọi di dịch bên trong nó là cách duy nhất chứng ngộ, thì đức tin bên trong bạn sẽ không thể nào lung lay được. Nếu đức tin lung lay, điều đó có nghĩa là sự nhận ra vẫn chưa thực sự bao quát. 

Hãy cảm nhận cho đến khi bạn nhìn ra được có một cái nhìn thẳng và không sợ sệt trước mọi di dịch dù có vẻ đang mang đến cảm xúc bất ổn và sợ hãi, nhưng mọi di dịch bên trong này chỉ là tạm thời, còn cái nhìn thẳng và bất dịch đó thì không bị thay đổi. Hãy giữ nguyên thái độ bên trong đó cho đến khi cơn bão tự tan biến. Như vậy, nó rất đòi hỏi một đức tin đủ mạnh mẽ.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.