Thượng Đế và Phật là một

Những người theo "tín ngưỡng" đạo Phật, họ cảm thấy không quen khi ai đó nói về Thượng Đế với họ. Một người theo "tín ngưỡng" đạo Chúa, họ chưa sẵn sàng để nghe về sự giác ngộ hay niết bàn. Một người theo tín ngưỡng Hindu, họ cảm thấy Thượng Đế của họ là trên tất cả cả, và không thể trộn lẫn với Thượng Đế của bất cứ tôn giáo nào. Người theo đạo Hồi, với họ, Allah là Đấng Toàn Năng duy nhất, và đừng cố thuyết phục họ đi theo bất cứ vị nào khác. 

Với tất cả những người theo một tín ngưỡng nào đó, thực ra là phần đông họ đang theo đuổi những khái niệm và tượng hình, và tin tưởng vào những khái niệm và tượng hình đó. Còn khi một người nhìn ra sự thật, họ không nhìn thấy sự khác biệt nào về sự thật mà các tôn giáo chỉ tới. Chúng chỉ là một. Nhưng phần lớn mọi người chỉ hiểu trên khái niệm, nên họ vẫn thấy Allah thì phải khác với Jesus và Buddha chứ. Tức khi chỉ hiểu về mặt tâm trí, thì người ta xem Thượng Đế và Phật là hai con người khác nhau. Vì bản ngã chỉ phán xét được dựa trên khía cạnh hình tướng, cá nhân khác biệt, và không thể hiểu biết được về cái MỘT mà Phật hay Thượng Đế trực nhận. Và sự trực nhận thực tại đó mới là bản chất của họ, chứ không phải danh xưng Phật hay Thượng Đế cùng đặc điểm con người mà họ biểu lộ về mặt hình tướng.

Khi chia sẻ về sự thật, người viết nhận thấy tư tưởng cốt lõi của các tôn giáo đều chỉ thẳng thực tại, vì thế, không nghiêng về bất cứ một tôn giáo nào, và không nhất quán dùng khái niệm của tôn giáo điển hình nào trong sự diễn đạt. Điều mà một người thấy ra sự thật, là không còn động cơ chia rẽ hay nhận định tôn giáo nào là cao quý hơn cả, mà thứ cao quý duy nhất không nằm trong bất cứ tôn giáo, giáo điều, con người nào, sự vật, sự việc nào mà là một thực tại - một không gian vô hình tướng mà chỉ bằng sự lắng nghe trong sáng, bằng sự tự nhận thức chính mình, bạn mới có thể nhận ra, và thấu hiểu cho những "con đường" mà chúng sinh đang đi trên đó, và biết một lúc nào đó, họ dần dần đến từ bỏ hoàn toàn việc tìm kiếm hay hướng về con đường nào để thấy dưới chân mình luôn là con đường sáng chói. 


No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.