không gian ý thức

Vũ trụ chuyển động hay biến đổi trong không gian ý thức tĩnh lặng. Sự biến mất hay xuất hiện của vũ trụ không làm ảnh hưởng đến không gian, nhưng vũ trụ chính là những phóng chiếu trên bề mặt không gian. Cũng giống như những phóng chiếu hình ảnh trên cái màn hình vi tính. Sự xuất hiện hay biến mất của các hình ảnh hay "thế giới" trên màn hình không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của màn hình đó. Khi thế giới trên màn hình biến mất, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng. Cũng giống như trong giấc ngủ, tâm trí "tạm thời" biến mất, và chỉ còn cái ý thức không hình tướng. Và khi giấc mơ xuất hiện, giống như trên màn hình xuất hiện hình ảnh động tạm thời, nhưng màn hình hay cái ý thức thuần khiết thì vẫn ở đó. Điều đó có nghĩa rằng,  tất cả các trạng thái xuất hiện trên màn hình đều cần màn hình thì mới có thể xuất hiện. Cũng giống như sự xuất hiện của vũ trụ cần phải có một không gian ý thức vô hình tướng, và từ đó vũ trụ "thiên biến vạn hóa". Điều mà thiền sinh mắc kẹt là họ cháp vào một khuynh hướng trên màn hình và chạy theo những khuynh hướng giới hạn đó. Nhưng họ không biết được rằng các khuynh hướng này chỉ là ảo ảnh. Bởi vì họ nhập cuộc thành một người/cá nhân chứng kiến trong đó, nên cảm thấy rất chân thực. Khi không còn người chứng kiến, thì các khuynh hướng đều biến mất, và chỉ còn lại là ý thức thuần khiết. Tức rằng, điều đó không có nghĩa là vũ trụ biến mất mà họ đang là không gian ý thức tĩnh tại và cảm nhận rõ vũ trụ chuyển động và biến đổi trong nó. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.