cơ chế ngấm ngầm

Cơ chế ngấm ngầm bên trong chi phối một người về khuynh hướng ý nghĩ, lời nói lẫn hành động. Cơ chế ngấm ngầm này có thể gọi là thói quen được tích lũy, và tạo thành nghiệp (lời nói, hành động dựa trên cơ chế ngấm ngầm). Khi cơ chế ngấm ngầm được loại bỏ, thì không có nghiệp. Khi nghiệp chấm dứt, thì không có sự tái sinh. 

Trong tâm thức một người thường bị chi phối bởi những cơ chế ngấm ngầm với cường độ lẫn biên độ tùy thuộc vào sự dính mắc. Những cơ chế này thôi thúc cho những khuynh hướng ý nghĩ tương tự, ý nghĩ đó thôi thúc cho hành động lẫn lời nói tương tự. Khi các thôi thúc này được đáp ứng, cơ chế bên trong sẽ trở nên lì lợm hơn, vì sự thỏa mãn đó khiến nó càng khát thèm. Sau khi một người qua đời, các cơ chế ngấm ngầm bên trong họ sẽ thôi thúc ý thức tìm kiếm môi trường tái sinh (cha,mẹ) phù hợp với nó, và từ đó nó ở bên trong cơ thể mới và tiếp tục chi phối đời sống của cơ thể này. 

Tâm trí bị giới hạn bởi cơ chế ngấm ngầm. Trong một ngày bình thường, bạn sẽ thấy bên trong mình dường như luôn tồn tại một thứ động cơ ngấm ngầm muốn bạn phải "chạy về phía trước". Đó chính là cơ chế đang muốn bạn phải phục vụ nó, và là tay sai cho nó. Khi bạn không phục vụ nó, luôn nảy sinh thứ cảm xúc lẫn tâm trạng bứt rứt, khó chịu. Và nếu bạn không ở yên trong tĩnh lắng, thì sự khó chịu đó sẽ thôi thúc hành động. Và đó chính là nghiệp. Khi nghiệp hình thành thì chắc chắn có quả. Cơ chế ngấm ngầm được thỏa mãn thì bạn bị dính mắc trong vòng quay nhân quả. 

Các cơ chế dù mạnh nhưng sức mạnh của nó chỉ là sự ảo tưởng bị lặp lại quá nhiều lần đến nỗi bạn nghĩ rằng đó là thật. Điều quan trọng là bạn cần ở sâu hơn cơ chế ngấm ngầm, vì lúc đó bạn mới không ở trên bề mặt của nó để nó cuốn bạn đi. Những con sóng thường cố vươn ra, và bất cứ thứ gì ở bề mặt của nó, đều bị nó đưa vào vòng xoáy thăng trầm. Vì thế, bạn phải ở sâu hơn những con sóng, chìm sâu vào đại dương, và lúc đó, những cơ chế ngấm ngầm khi không được thỏa mãn thì sẽ tự suy yếu và trở về cội nguồn tĩnh lặng, nơi mà nó sinh ra, và diệt vong tại đó. 
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.