bình tĩnh

Khi không đủ bình tĩnh trong những biến cố lớn, não bộ có thể bị kích động mạnh dẫn đến sự điên loạn, hoặc thứ mà chúng ta thường gọi là sang chấn tâm lý. Mức độ tùy thuộc vào sự phản ứng tâm trí trong khi xảy ra sự cố và những ám ảnh tóm lấy người đó ở cường độ lẫn biên độ nào sau biến cố xảy ra. Ngược lại, nếu tâm hoàn toàn bình tĩnh, và sự hiện diện mạnh mẽ với thân-tâm-cảnh, thì biến cố lại là sự kích hoạt lớn cho không gian rộng thoáng bên trong bạn. 

Chúng ta thấy sự tỉnh ngộ ở trong nhiều người thường xảy đến khi bên trong họ hoàn toàn sẵn lòng và không hề có một chút chống đối nào với biến cố. Biến cố có thể là: bệnh tật trên thân, dòng suy nghĩ không mong muốn xảy ra trong tâm trí, cảm xúc khó chịu hay khối đau khổ nội tâm lớn, mất mát gia đình hay cả gia tài... Nhận thức mới chỉ nảy sinh ngoài vùng an toàn, tức ở điều kiện không thỏa mãn những mô típ suy nghĩ ẩn chứa bên trong bạn. 

Tất nhiên, như bạn thấy đấy, có vẻ nhiều người vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận điều này. Cơ chế chống đối bên trong họ vẫn quá mạnh, và khi sự không chấp nhận quá mạnh mẽ thao túng lấy họ, thì hệ quả là tâm trí bị tổn thương và không thể xử lý bình thường. 

Sự bình tĩnh sâu bên trong luôn xuất phát từ một thái độ sống rộng mở thênh thang. Các tình huống xảy đến không định nghĩa nên bạn, nhưng có thể kích hoạt: 1/ là sự chống đối, cố chấp dẫn đến hệ quả khôn lường hoặc 2/ là sự rộng lòng chấp nhận, ngộ tính được mở ra, nhiều nỗi sợ hãi bị chọc thủng. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.