giao tiếp trong tĩnh lặng

Sự cảm nhận luôn thoải mái với việc không ngôn từ hay hình ảnh, nhưng "cái đầu" lại cứ bám vào ngôn từ hay hình ảnh. Bất cứ lúc nào ngồi với ai đó, nếu bạn cảm thấy chưa thoải mái với sự im ắng, nghĩa là vẫn còn mắc kẹt với tâm trí. Hãy đơn giản là cảm nhận lắng sâu và trong sáng, dần dần, bạn sẽ thấy tĩnh lặng là sự giao tiếp tuyệt vời nhất.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.