giấc mơ

Những gì bị chống đối và bị kiểm soát sẽ hiện trong giấc mơ. Một kiểu mẫu giấc mơ lặp lại vì chúng ta đang bị dính mắc vào những suy nghĩ về nó. Suy nghĩ đó có thể lòng ham muốn, là định kiến phán xét, là những hình ảnh mà bạn thường tưởng tượng để thỏa mãn cảm giác hay trạng thái. Giấc mơ hiện lên là loạt ảo ảnh động trong não bộ, chúng dẫn truyền tín hiệu để kích động lên cơ thể, các giác quan. Ý thức có điều kiện lúc này rõ ràng hoạt động vì sau đó, bạn có thể nhớ (mang máng) mình đã mơ về cái gì. Não bộ hoạt động nghĩa là có sự ghi nhớ. Một giấc ngủ có những giấc mơ tất nhiên không sâu. Giấc ngủ sâu là não bộ rơi vào trạng thái tĩnh hoàn toàn. Nhưng giấc ngủ có giấc mơ thì não bộ vẫn đang hoạt động theo cơ chế ngấm ngầm (tức những dính mắc ngấm ngầm). Những giấc mơ giúp chúng ta thông suốt hơn về việc mình cần thả lỏng, không có bất cứ sự chống đối nào về mặt tâm trí, đặc biệt với vấn đề mà giấc mơ nhắc nhở. Mọi giấc mơ, dù là ác mộng, không xuất hiện để khiến ta trở nên sợ hãi, để ta dự đoán, phân tích, nghĩ suy nhiều về nó lúc tỉnh dậy. Mà nó đánh thức ta trở về thực tại. Giấc mơ là ảo ảnh. Nó là đã xảy ra. Hãy đơn giản có mặt với những gì đang xuất hiện thật sự trong bạn, trong căn phòng mà bạn vừa tỉnh dậy. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.