không nhân cách

 1/ Tỉnh thức nghĩa là bạn chấp nhận được tất cả mọi điều đến với mình, xảy đến với chung quanh. Điều mà có thể trước đây, bạn trở nên hoảng loạn, khó hiểu, đặt dấu chấm hỏi với tất cả. Nhưng tỉnh thức trước tiên cứ phải là sẵn sàng đón nhận. Sự bình tĩnh mở đường cho trí tuệ. Nhưng sự hoảng loạn và lo âu lại che mờ đi ánh sáng nhận biết. 

Để hiểu được toàn bộ về cuộc sống, thì phải chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Cuộc sống đó bao gồm những gì đang diễn ra với bạn. Và đúng thế, trước khi nói về một cuộc sống tổng quát, thì bạn cần nhạy bén với những gì đang diễn ra với mình. Phải hoàn toàn thanh thản thấy được mọi diễn biến rất mạnh, rất điên cuồng trong tâm trí, trong cảm xúc, và trên cơ thể. Và thấy được mối liên hệ giữa chúng. Diễn tiến điên cuồng kích hoạt sức mạnh của nhận biết. Như vậy, càng mong đợi sự thanh thản, thì bạn càng dễ bị yếu đuối. 

2/ Hãy dừng đặt câu hỏi về những bậc thầy, những triết gia, những nhà tâm linh ở ngoài kia hay bất cứ ai khác vì những gì được nói ra cũng chỉ là ý tưởng, những suy nghĩ, và hình ảnh cố dựng lên về một nhân cách. Nhân cách không phải là bản chất của họ. Suy nghĩ mà bạn bám lấy về một người nào đó lại càng không. Vì thế, tránh nói những gì về nhân cách, về một cá nhân sẽ giúp chúng ta trực nhận được chiều sâu không nhân cách bên trong mình.
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.