không vô thường, không khổ

Suy nghĩ là rất giới hạn, vô cùng giới hạn. Nó giống như con tàu đi vào không gian. Nó muốn khám phá vũ trụ, nhưng nó chỉ đang chuyển động trong vũ trụ mà thôi. Những người mắc kẹt trong suy nghĩ cũng vậy, họ cho rằng bằng cách đó mình có thể phiêu lưu và khám phá sự rộng lớn. Nhưng đơn giản là họ bị chao dạt và biến thiên theo sự chuyển động đó của suy nghĩ. Để thấy ra sự bất tận,  bạn không thể là suy nghĩ đi tìm kiếm nó. Sự giới hạn không thể tìm thấy sự bất tận. Lúc này, bạn nhận ra phải từ bỏ sự kiếm tìm. Việc thôi kiếm tìm kích hoạt sự nhận biết về một khoảng không gian bất tận bên trong. Không gian đó không thể thấy được, không thể sờ được, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Không gian vô hình không bao giờ tồn tại thời gian. Không tồn tại thời gian thì không tồn tại vô thường. Không tồn tại vô thường thì không khổ.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.