niềm tin là khuôn mẫu

Sống theo một niềm tin hay đức tin nghĩa là sống trong một khuôn mẫu nào đó. Suy nghĩ thôi thúc niềm tin của bạn vào nó. Và khi bạn tin, bạn hành xử theo niềm tin đó. Nhận biết vượt lên niềm tin, nghĩa là không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Và lúc đó, không có một khuôn mẫu nào để hành xử theo. Chỉ đơn giản là thuận theo đạo. 

Thuận đạo là g? Là không chống đối, không kiểm soát, không mong cầu chủ quan. Đơn giản là đón nhận những gì diễn ra và "nhảy múa" theo những thôi thúc của đạo. Đời sống vậy mới là mới mẻ. Người tỉnh thức về mặt tương đối đôi khi cũng có những điểm khác nhau, nhưng sâu bên trong, sự nhận biết mới thực là nhạy bén. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.