không tồn tại đích đến

Tâm trí luôn có ít nhất một đích đến. Sự căng thẳng tâm lý và không thể trọn vẹn với thực tại đến từ lý do này. Vì ngấm ngầm chạy theo đích đến đó, mà mọi giác quan của bạn không thực sự nhạy bén, vì chúng bị che lấp đi bởi sự tìm kiếm đích đến đó. 

Tỉnh thức nghĩa là gì? Là bạn cảm nhận được mọi giác quan thực sự trở nên vô cùng nhạy bén, vì chúng không bị che lấp đi bởi suy tư. Nhưng khi suy tư ngáng đường, nghĩa là mắt nhìn nhưng bạn không biết thứ mắt đang nhìn là gì cả. Chẳng hạn, bạn dính mắc vào việc tìm kiếm một quán cơm trên đường. Lúc này, bạn dính mắc vào sự tìm kiếm đó nên cả quãng đường bạn không thực sự trọn vẹn với những gì xuất hiện trước mắt mình. Vì mọi thứ mà mắt nhìn không được nhận biết. Sự nhận biết đó bị che lấp đi bởi sự tìm kiếm. Nhưng nếu như bạn vẫn nhận biết rằng mình đang cần tìm quán cơm, nhưng không mắc kẹt vào tâm trí tìm kiếm thì bạn hoàn toàn có thể nhận biết những gì đang có mặt xung quanh. Giác quan lúc này, do không bị che lấp bởi tâm trí, nên hoàn toàn nhạy bén. Nghĩa là bạn nhận biết mắt thấy gì, tai nghe gì, mũi ngửi gì, xúc giác ra sao... 

Đích đến chỉ có trong tâm trí. Nếu bạn luôn mắc kẹt vào một đích đến trong suy nghĩ, bạn hoàn toàn không nhận biết trọn vẹn với sự sống. Nhưng khi nhận biết trọn vẹn, bạn sẽ thấy những thứ thuộc về giác quan là vô cùng bén nhạy. Trực giác cũng thế. Trực giác vốn là sự trực nhận sự thật không thông qua thời gian. Hãy để trực giác chỉ dẫn thì bây giờ và ở đây luôn là đích đến.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.