đơn giản mà sâu sắc

Vô thường mở ra trước mắt chúng ta một thế giới luôn biến đổi, vì thế mà nó luôn mới mẻ. Không một điều gì thực sự chết đi, mà tất cả luôn ở trong sự biến hóa một cách liên tục. Không khởi đầu không kết thúc. Đó là đạo. Tĩnh sinh động. Tĩnh là không gian nơi sinh ra mọi chuyển động (vô thường). Người thấy ra điều này có thể sống một cách đơn giản mà sâu sắc. Đơn giản nằm ở thái độ. Sâu sắc nằm ở trạng thái. Sau cùng, mục đích của con người không gì ngoài việc Sống. Sống hòa vào mọi cung bậc thuộc về hình tướng của thế giới này nhưng lại hoàn toàn tự do về trạng thái bên trong. Một bài toán khó thì mới gây hứng thú, phải vậy không?No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.