tĩnh lặng ngắm vô thường

9:01:00 AM
Bằng cách cảm nhận sự tĩnh lặng bên trong, bạn sẽ dần cảm nhận sự tĩnh lặng vốn bao trùm lấy tất cả mọi sự vật và hiện tượng. Lúc này, khi nhìn con người, những hàng cây, nhìn những đồ vật quen thuộc trong nhà, bạn sẽ không còn nhìn chúng thông qua ý niệm nữa. Vì khi nhìn mọi thứ thông qua ý niệm, mọi thứ đều cũ kỹ. Suy nghĩ sẽ cho rằng chẳng có gì mới và khác biệt ở những thứ đó. Nhưng trong sự tĩnh lặng, bạn cảm nhận được sự mới mẻ của vạn sự. Vì trong sự tĩnh lặng, nó cảm nhận được mọi thứ đều biến đổi bây giờ. Nó ở đấy ngắm nhìn những biến đổi đó, tận hưởng mà không bị "cuốn trôi" vào những biến đổi. Và đó chính là thiền. Là tĩnh lặng ngắm nhìn vô thường, mà không bị cuốn đi vào vô thường. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.