cái biết

1/ Đời sống không phải là để hưởng thụ cá nhân hay phục vụ tha nhân, mà thông qua việc hưởng thụ và phục vụ, mỗi người nhận ra bản chất thực sự của mình không gói gọn trong những tư tưởng eo hẹp hay thậm chí là vĩ đại, không gói gọn trong những cảm xúc tiêu cực hay tích cực, không gói gọn trong thân xác bé nhỏ, mà sâu sắc hơn như thế, đó là nhận thức, cái biết bao trùm lên tất cả những gì mà chúng ta đang trải nghiệm. Cái biết đó là bản chất mỗi người. Cái biết đó biết những gì mà chúng ta đang làm, đang đi, đang đứng, đang nói chuyện, đang hưởng thụ, đang phục vụ... Chúng ta không phải là NGƯỜI đang làm cái gì đó, mà là vượt lên NGƯỜI, mỗi cá nhân đều là Cái Biết đang biết tất cả. Chúng ta là cái biết, là nhận thức. 

Lúc bạn vui, vì sao bạn biết bạn vui? Là sự nhận thức nhận ra điều đó. Khi bạn buồn cũng vậy. Cái biết biết điều đó. Hãy là cái biết rồi bạn sẽ thấy mọi vui buồn như ảo mộng, đến rồi đi. 

2/ Bạn có biết vì sao bản chất của mỗi người là vượt lên tốt - xấu, thiện - ác... Chứ không phải là nghiêng về thiện, về tốt? 

Suy nghĩ hay tư duy tạo ra những cặp đối nghịch: thiện - ác, tốt - xấu, hạnh phúc - khổ đau... Chúng ta không phải suy nghĩ hay tư duy dù phần lớn con người luôn mắc kẹt trong suy tư. Luôn có một cái BIẾT, NHẬN THỨC nhận biết rất rõ những suy nghĩ, tư duy, cảm xúc đó. Dù bạn trẻ hay già, ốm yếu hay cường tráng, phúc hay họa.. luôn có một cái BIẾT biết rất rõ điều đó. Như vậy, rõ ràng, cái Biết đó không vô thường vì nó luôn biết.  Nó nhận biết rất rõ những thứ đang diễn ra (vô thường). Đó là lý do vì sao nhà Phật nói rằng bản chất chúng ta không đến - không đi, không sinh - không diệt là như vậy.

Chúng ta là cái biết. Cái biết này tự trong nó không có thiện - ác, tốt - xấu... Cái biết luôn vượt lên tốt - xấu, thiện - ác... Vì cái biết đơn giản là một chứng nhân. Một một chứng nhân chỉ xuất hiện trong hiện tại. Đó là lý do vì sao nhà thiền gọi Đức Phật là người đã vượt lên nhị nguyên, vượt lên thời gian, đã trở về tính toàn thể. Nói Cái Biết không có thời gian vì Cái Biết chỉ đơn giản xảy ra ở giây phút này. Mọi thứ đều diễn ra trong giây phút này. Quá khứ hay vị lai, thực ra cũng chỉ ở giây phút này vì đơn giản chỉ giây phút này mới thực sự tồn tại. No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.