đạo Phật

12:16:00 PM
Đạo Phật không phải là một tôn giáo hay triết lý, vì tôn giáo và triết lý chỉ có trong tư tưởng của con người thế gian. Đạo (chân lý), và Phật (giác ngộ), tự thân nó có trong mỗi con người. Khi nói về đạo Phật, đó là nói về bản chất của mỗi người, mà tùy căn cơ trình độ, tùy hữu duyên hay vô duyên mà họ đang ở gần hay ở xa với chính bản chất của họ. 

Tôi không nhìn đạo Phật ở góc độ tôn giáo, khi mà ở đó, con người chỉ lợi dụng nó cho mục đích tham vọng cá nhân hay tập thể. Tôi không nhìn đạo Phật ở góc độ hệ thống triết lý, kho tàng kinh điển, khi mà ở đó, con người chỉ đạt ham thích sở tri sở đắc của chính mình. Đạo Phật thật giản dị khi ta có thể sống và quan sát trong sáng những tham, sân, si, thứ tạo ra khổ não cho chính ta, và thế gian này. Bởi khi không thể đối diện với các tập khí bên trong mình, ta luôn bị cuốn trôi hay đắm chìm trong vô minh dục vọng và vô thức tạo tác những hành vi có hại cho mình và người. Và thế, đạo Phật chỉ đúng khi con người thấy ra sự thật ngay trong chính hoàn cảnh và điều kiện của mình, chứ không phải là nương nhờ vào tha lực hay mê tín kinh kệ, đạo sư, chùa chiền,... Vì tất cả nơi đó đều không có Phật, Phật chỉ có trong tâm mà thôi.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.