tự do luôn có sẵn

11:44:00 AM
Phụ nữ hay đàn ông, đều cần thấy ra sự tự do độc lập từ chính bản thân mình trước, không nên lệ thuộc vào lý tưởng tự do hạnh phúc ở bên ngoài, và lúc ấy, họ không cần phải tranh đấu để đạt gì cả. "Vì ta không tranh nên không ai tranh với ta." Vì họ thấy ra tất cả an lạc và tự do đã sẵn có bên trong họ. Tôi nghĩ cuộc cách mạng nội tâm thì quan trọng hơn bất cứ một cuộc cách mạng nào từ bên ngoài với mong cầu ai đó phải tôn trọng hay thỏa mãn mình. Vì càng đòi hỏi điều gì đó từ đám đông, nghĩa là ta đánh mất điều gì đó tự bên trong. Ngay nay, phụ nữ luôn muốn được tôn trọng, muốn được đối xử bình đẳng, tôi nghĩ đàn ông cũng sẽ có ham muốn tương tự nhưng ở các hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Chúng ta luôn đòi hỏi ở nhau, nhưng chúng ta lại không nhận ra bản thân đang không đối xử công bằng với mình như thế nào, chúng ta đang chưa tôn trọng bản thân mình ra sao. Bởi khi chúng ta tạo ra sự đòi hỏi về thỏa mãn tự do, hạnh phúc từ ngoại cảnh, nghĩa là ta đang bất ổn từ bên trong. Ta đang tự tạo ra rắc rối với chính mình. Bạn có thấy điều đó không? Hãy quay trở về và thấy ra sự bất ổn đó. Điều này quan trọng hơn, vì nó mới mang đến sự tự do đích thực. Bởi mảnh đất bình an chỉ có trong lòng bạn.No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.