Trò chuyện: Chánh niệm trong đời sống

7:51:00 AM
Đầu năm Nhâm Dần, Trang tổ chức cuộc trò chuyện gần gũi về chánh niệm để anh em, đạo hữu gần xa có cơ hội gặp gỡ học hỏi lẫn nhau, nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến tu học trong đời sống hàng ngày.

Trong cuộc trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về mục đích của thiền, những chướng ngại trong thiền nói riêng và tu học nói chung, làm sao để thấy vô thường, khổ và vô ngã từ đó tự do khỏi đau khổ, phiền não. Mọi người có mong muốn tham gia inbox với Trang hoặc đăng ký tại: 

Thời gian: 9g sáng Thứ 7 ngày 19/02/2022 

Địa điểm: Lầu 1, Cà phê Ông Bầu, 23 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM 

Cuộc trò chuyện mở cửa tự do. (giới hạn 15 - 20 người)No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.