cô đơn thanh thản

5:11:00 PM

Một người cô đơn thanh thản là người ngộ ra còn nương tựa hình tướng là còn dao động và phiền não. Nhưng họ cũng biết rằng mỗi chúng sinh đều có sự tương thuộc với nhau và đóng góp rất lớn cho quá trình giác ngộ của họ. Để thấu suốt điều này, con người không thể không đi qua những kết nối và phụ thuộc. Để trong kết nối, họ nhận ra sự độc lập, để trong sự phụ thuộc, họ nhận ra sự tự do. Như vậy, sự kết nối và phụ thuộc ở đây chỉ nhân duyên, với bản chất là sinh - diệt, đến - đi trong cuộc đời họ. Còn sự độc lập và tự do là bản chất tâm của mỗi chúng sinh. Nếu lấy tâm mà nương tựa vào duyên thì chắc chắn khổ. Nhưng nếu tâm thấu suốt duyên chỉ là hình tướng, sẽ biến hóa liên tục (vô thường) thì chắc chắn mọi đến - đi của nó không thể làm họ dao động. 
No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.