phán xét

2:23:00 PM
Trong buổi trò chuyện "nghệ thuật thanh lọc tinh thần" hôm qua, có một bạn khán giả tham gia hỏi: "Khi ai đó mà ta cố gắng giúp đỡ cứ phạm sai lầm này đến sai lầm khác, ta không phán xét thì làm sao được đây!"

Tôi trả lời rằng, số lần người đó phạm sai lầm không quan trọng, một triệu lần, hai triệu lần, đều như một lần hay không lần nào mà thôi. Trong bất cứ điều kiện nào xảy ra, tâm anh vẫn không phán xét mới là điều tốt đẹp. Chúng ta có nhận xét về cái tốt cái xấu, nhưng tâm ta không phán xét định kiến tất cả. Đó là lựa chọn thái độ sống của ta, thể hiện cho tâm ta vậy.

Hơn nữa, trong cuộc đời này, ta cứ nghĩ đi giúp người là chuyện hệ trọng bậc nhất. Nhưng khoan đã, anh phải giúp anh trước đã chứ! Trong trường hợp trên, khi anh đã giúp cho người đó rất nhiều lần rồi, anh vẫn thấy họ không có gì thay đổi, thậm chí càng phạm sai lầm, thì anh phải suy ngẫm lại, rằng có phải mình giúp là tốt hay không, hay là phải để cho người ta tự giúp chính họ. Trong nhà thiền, nhiều vị sư phụ khi gặp một vị đệ tử, hết lòng giúp đỡ vị đệ tử đó nhưng đến một lúc nào đó, chính người thầy mới phát hiện ra rằng phải để học trò này tự thân khám phá trải nghiệm. Đó là sứ mệnh tu học của anh ta. Mình có cố giúp khi người ta không chịu nhận cái giúp đỡ để tiến bộ thì cũng bị thừa thãi. 

Trong cuộc trò chuyện này, tôi nhấn mạnh vào chủ đề tâm thế mở để nhìn trọn vẹn và khách quan bức tranh. Khi ai đó bị vướng mắc vào một vấn đề, thường người ta sẽ bị nghiêng về hẳn một cực, ít khi ở vị trí chính giữa, ít khi biết tách mình ra khỏi "người đang có vấn đề" để nhìn vấn đề thật khách quan. Sẽ có hai trường hợp, một là người đó tự đổ lỗi cho chính mình, hoặc là đổ lỗi cho người kia. Nhưng vấn đề nào cũng thế, cái quan trọng là không đổ lỗi cho ai cả, và đôi khi, cũng không nhất thiết phải đi sâu phân tách vấn đề thêm làm gì, mà chỉ đơn thuần cảm nhận cái tâm của mình thật trọn vẹn, tức là biết đi đến chỗ buông bỏ.

Thái độ rất quan trọng trong việc quyết định đời sống tinh thần. Dẫu tâm của bạn vẫn đang có chút mất cân bằng, vẫn đang chưa thật sự ổn định nhưng thái độ sống của bạn đúng đắn, thì tâm chắc chắn sẽ đi đến trạng thái tốt đẹp. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.