Sự kiện: Lắng nghe và thấu hiểu nội tại (Sài Gòn, chủ nhật 13/12)

6:47:00 PM

Lắng nghe là một trong những điều kiện cần để thấu hiểu chính mình, nhưng con người thường vô thức từ chối lắng nghe bản thân, và đó cũng là lý do vì sao lắng nghe chưa bao giờ là điều dễ dàng, kể cả việc lắng nghe chính mình hay người khác. Vì không lắng nghe nên không thể thấu hiểu. Việc thấu hiểu chỉ có thể đến khi lắng nghe. Càng lắng nghe trọn vẹn bao nhiêu, việc thấu hiểu sẽ diễn ra suôn sẻ bấy nhiêu. 


Phần lớn, những người chệch ra khỏi trạng thái tâm lý cân bằng là do thiếu kỹ năng lắng nghe. Họ không biết phải lắng nghe bên trong mình như thế nào, và thế, họ không có kỹ năng lắng nghe người khác cho thật sâu sắc. Chớ quên, một người có khả năng lắng nghe bản thân tốt sẽ là một người lắng nghe người khác tốt. Sự quán chiếu trong-ngoài này tương tác lẫn nhau và không thể tách rời nhau. 


Sự thấu hiểu sẽ diễn ra suôn sẻ nếu quá trình lắng nghe được chú tâm hoàn toàn. Lắng nghe-thấu hiểu bản thân là nền tảng của việc khám phá bản chất nội tại. Khi hiểu được bản chất nội tại, bạn mới có thể làm chủ được nó, bạn mới đi đến chỗ cân bằng. Lắng nghe-thấu hiểu bản thân tốt bao nhiêu, lắng nghe-thấu hiểu người khác tốt bấy nhiêu. Chúng ta là những thực thể khác nhau, nhưng bản chất nội tại là chung cho tất cả. Khi ta biết mình trong mối tương quan với mọi người, ta sẽ đi đến chỗ sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu người khác.


Link đăng ký: https://forms.gle/TaQLFpGkMREs53cv9


Link Facebook: https://www.facebook.com/events/238110547646012 


Thời gian: 9am - 11am Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020


Địa điểm: Cập nhật sau (Sài Gòn)


(Miễn phí vào cửa)
No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.