tôn giáo là nguyên nhân của bạo lực?

3:47:00 PM

Mình đã suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi này, đặc biệt khi đọc xong cuốn sách Lược sử tôn giáo. Có quá nhiều cuộc chiến, và dường như chiến tranh, mâu thuẫn là điều không hề chấm dứt trong lịch sử, hiện tại và tương lai của nhân loại.


Chúng ta luôn có một niềm tin thâm căn cố đế về việc ta được dạy. Nếu 1 + 1 = 2, ta tin, mà khi ta đi chỗ khác, người ta nói 1 + 1 = 3 thì ta sẽ cho rằng đó là lớp người ngu dốt. Chúng ta có một niềm tin chắc nịch về việc con người từ vượn mà tiến hóa lên. Nhưng nhiều sách thì nói rằng con người do Chúa tạo ra. Chính cái gì mà ta tin làm ta không thoát ra được. Làm ta đóng hẹp cánh cửa tự do với tri thức mới, khám phá mới. Khi ta tin "cực đoan" vào cái gì đó, được dẫn dắt vào một điều gì đó làm tâm trí tin nhất mực, ta sẽ luôn ở đó, dành hết tâm can cho nó. Niềm tin quan trọng chứ, nhưng chính cái niềm tin bám rễ ấy lại khơi dậy tính hung bạo, cái tôi ngông cuồng trong ta khi chúng chạm trán với một niềm tin khác. Chúng ta tôn thờ điều gì sẽ khiến chúng ta mắc kẹt ở điều đó. Tôn thờ tôn giáo cũng vậy.


Chúng ta có thể có đức tin nhưng chúng ta phải luôn nhìn và đón nhận cuộc đời này với cái tâm rộng mở. Con người phải học tập rèn luyện suốt rất nhiều thời gian thì họ mới hiểu mới cảm được lời dạy của Thượng Đế, tất cả quy về tình yêu thương và sự tôn trọng với đồng loại. Nhưng chúng ta đã bám vào lời dạy đó của Người để đe dọa những niềm tin khác. Ôi, đó đâu phải điều Đấng ở trên muốn. Loài người đã đi chệch hướng những gì Người răn dạy. Và thế bạo loạn xảy ra khắp nơi.


Nếu có lòng tin chắc nịch, hãy tin vào lương tâm trái tim mình. Thế giới này là một.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.