sống đối diện

1:38:00 PM

Bạn hãy tưởng tượng, bạn có một cốc nước, và cốc nước đó có rất nhiều cặn.

Có người sẽ làm mình trở nên tĩnh đi, và cặn sẽ chìm xuống đáy cốc

Thế nhưng, cặn vẫn ở đó

Và nó hoàn toàn chưa được lấy ra

Có người sẽ khoắng cặn đó lên, và dùng một cái vợt để vợt cặn cho tới khi nước thật trong

Cũng giống như phản ứng của chúng ta

Khi bạn đang bình lặng, cặn bã trong tâm thức chìm xuống

Và mình nghĩ rằng, mình đã tỉnh thức

Sống bình an

Tuy vậy, khi có một cơn gió tới

Làm xao động mặt hồ tỉnh thức đó

Thì người ta nhận ra, ồ không phải ta tỉnh thức lắm đâu

Một người thực sự trưởng thành, không lựa chọn là tu sĩ

Anh ta nên sống một cuộc đời hoà lẫn trong cuộc đời, dám đối diện và không sợ hãi

Bình yên không phải là cái phao cho người tỉnh thức

Mà chỉ là trạng thái bạn có được khi đã thực sự đương đầu với mọi cơn gió

Vì thế, tâm linh không phải là né tránh, là không giết hại con nọ con kia

Là không làm điều ác, là sẽ làm điều tốt

Không phải như vậy

Nó là sự đối diện

Bạn dám sống và đối diện với tất cả những gì bạn có

Những gì bạn trải qua và những gì bạn muốn

Cho tới khi

Đối với bạn

Không có gì quan trọng cả

Ngoài sự rỗng lặng

Hãy tự hào, bạn đáng có những điều tốt đẹp, và có cả những điều xấu đã và đang tồn tại trong mình. 

Mỗi ngày bạn tiến thêm một bước nữa gần bên trong mình hơn và hơn thế!

Còn về chuyện tiềm thức, những giấc mơ

Nó là một phần quá khứ tương tác ngược trở lại để gợi nhớ chúng ta, nhưng không vì thế ta bám vào nó để định đoạt chắc nịch bất cứ điều gì.

Hiện tại luôn là một món quà

Chúng ta có sự lựa chọn

Cho tất cả mọi chuyện!

(Những chia sẻ của một người chị dành cho mình)

 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.