Mưa

9:34:00 PM
Mưa
Mưa sẽ ngừng rơi khi em ngừng nghĩ
Từng hạt mưa như từng ý nghĩ trong em
Cho đến khi nhận ra chúng giống nhau
Đó là khi em học ngừng suy nghĩ
Mưa
Em yêu mưa
Anh yêu nắng
Vào một ngày
Vừa nắng vừa mưa
Như chúng ta
Ngỡ trái dấu
Vẫn hòa vào nhau
Mưa
Tí tách
Lộp bộp
Rơi
Nặng nề
Băn khoăn
Tuôn
Ta học buông
Như mưa rớt xuống
Mưa
Long lanh
Trên cành lá
Lấp lánh
Đọt chuối non
Rồi
Rớt xuống lòng đất
Tan ra
Mưa là giai điệu
Nước là tĩnh
Chuyển động
Rồi nằm im


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.