Sự kiện: Luật nhân quả - luật hấp dẫn - luật vô thường - luật luân hồi (online qua Google Meet, 20g, 4/09/2021)

9:55:00 AM
Thái độ sai và nhận thức sai sẽ dẫn đến những hành động vô minh rồi từ đó gây ra hậu quả xấu. Hậu quả xấu này chính là nỗi đau khổ mà ta phải chịu đựng, và có lẽ không chỉ ta, mà là những người xung quanh nữa. Để có một thái độ đúng và nhận thức đúng đắn, không thể nào không biết đến các quy luật bất biến của vũ trụ. Việc hiểu sâu sắc những quy luật này giúp ta có một cái nhìn sáng suốt hơn đối với những vấn đề đang diễn ra trong thế gian này. 

4 quy luật mà chúng ta thảo luận trong buổi chia sẻ này bao gồm: Luật nhân quả - luật hấp dẫn - luật vô thường - luật luân hồi. 

Nếu con người, mà đặc biệt là trẻ em, biết đến các quy luật này thì thế gian sẽ có ít đi những phiền não và đau khổ. Vì thế, tôi cho rằng, việc đưa các quy luật cuộc sống trong giảng dạy ở gia đình và nhà trường là một điều hết sức quan trọng. 

Hướng dẫn tham gia

Thời gian: 20g00 ngày 04/09/2021

Link tham gia: https://meet.google.com/rgo-fyrv-wwm (Các bạn chỉ cần ấn vào link này từ 19g50 đến 20g, sẽ được đưa vào buổi trò chuyện).

1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.