ngôn ngữ hạn chế

3:31:00 PM
Ngôn ngữ chỉ có thể bộc bạch một phần hiện tượng của tâm bạn và nó cũng không thể diễn giải trọn vẹn bản chất của tâm. 

Khi bạn nói rằng bạn đang hạnh phúc, hiện tượng của tâm lúc ấy là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của giây này thì đã khác giây tiếp theo và tiếp tiếp đó nữa. Hạnh phúc đó đang thay đổi dần. Nhưng ngôn ngữ chẳng thể diễn giải nổi điều ấy. Hơn nữa, nếu bạn nói bạn đang hạnh phúc với một người nào đó, thì anh ta hiểu hạnh phúc theo cách hiểu của mình, chứ không phải hạnh phúc theo cách hiểu của bạn. Đó là một cái hiểu mơ hồ. Vì thế, chẳng ai có thể thấu hiểu hoàn toàn hiện tượng của tâm bạn, ngoài chính bạn. 

Khi nắm bắt điều này, người ta sẽ dễ dàng bao dung cho người khác hơn. Và họ đi đến lựa chọn tối quan trọng là nhìn vào bên trong để hiểu thấu chính mình. Khi sự hiểu bản thân tiến bộ, sự hiểu ấy của họ bỗng lan tỏa ra các đối tượng xung quanh. Đó chính là sự thay đổi tốt đẹp trên con đường tu học.No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.