dai dẳng

 - Điều gì là dai dẳng? 
- Nỗi đau. 

- Điều gì khiến nỗi đau thêm dai dẳng? 
- Sự nắm giữ 

- Làm sao để nỗi đau bớt dai dẳng? 
- Hãy quan sát và thả lỏng. Nhưng phải đi cùng lòng kiên nhẫn và bao dung. 

Khi học Phật, nếu ta hiểu được những chân lý về khổ đau thì nỗi đau trong ta sẽ bớt đi phần nào. Dẫu thế, có những nỗi đau mà ta, bạn bè lẫn người thân của ta đang chịu đựng đôi khi lại vượt quá tầm kiểm soát và ý chí vốn có của ta và họ. Đó là lúc ta hiểu rằng cuộc sống này, một thời điểm nhất định nào đó, vốn khó khăn như thế nào. 

Tuy nhiên, nỗi đau chưa bao giờ là sức mạnh lớn nhất. Nếu nó là sức mạnh lớn nhất, sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào được diễn ra. Nỗi đau, nói đúng hơn, là một chất xúc tác để tạo nên sức mạnh đi đến vô cùng của linh hồn. Mỗi lần có nỗi đau, dù thật đau, nhưng dường như, bằng lòng kiên trì và sự quan sát nhẫn nại, ta thấy sức mạnh nội tại của ta được nâng lên một tầm cao mới. Qua năm tháng, ta chẳng còn sợ nỗi đau, ta vượt lên khỏi nỗi đau. 

Như vậy, dù ta có đạt chút thành tựu nhất định nào đó trong việc tu hành, thì cốt lõi không phải để diệt trừ cảm xúc hay suy nghĩ, mà là để vượt lên khỏi chúng. Ta không thể diệt trừ cái gì vốn có trong ta từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, nhưng ta hoàn toàn có thể tách ra khỏi chúng, như một khán giả nhìn vở kịch cuộc đời, thong dong và an lành. No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.