trong sáng

Ông lão nhìn vào cô gái và nói: 

"Con là một người thật trong sáng." 

Cô gái thưa: "Con không như ông nghĩ đâu. Con có nhiều mảng tối bên trong mình." 

"Chính vì con biết điều đó, không để chúng kiểm soát, nên ta mới bảo con là một người trong sáng. Cuộc đời, không ai trong sáng theo nghĩa họ không có mảng tối bên trong. Mà là sự trong sáng xảy đến khi họ nhận ra bóng tối, không để bóng tối lớn lên và cuối cùng siêu việt lên khỏi bóng tối ấy."

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.