trải nghiệm mà không chiêm nghiệm

8:04:00 PM
Một anh chàng đi du lịch 20 nước, đọc hàng tá cuốn sách, nhưng khi đứng trước một người nông dân, anh ta phải tự nhận rằng mình thật yếu kém. Anh ta hỏi người nông dân, theo ông lý do vì sao như vậy. Người nông dân trả lời:

 - Anh trải nghiệm nhưng không "từng trải". 

- Là sao? – Anh chàng khá thắc mắc. 

- Anh nhìn nhưng không thấy. Anh trải nghiệm nhưng không cảm nghiệm và chiêm nghiệm thì làm sao anh có thể đi vào những tầng lớp sâu hơn của trải nghiệm ấy? Anh mới chỉ đang đi bề mặt. 

Anh gật gù chợt hiểu.No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.