thượng đế

9:14:00 PM
Một người hỏi Đức Dalai Lama rằng nếu Thượng Đế tạo ra vũ trụ thì ai tạo ra Thượng Đế?

Ngài trả lời: Đó là câu hỏi của Đạo Phật. Và đó là lý do vì sao chúng tôi không chấp nhận Thượng Đế.

Khi đọc Kinh Thánh, Kinh Veda, rõ ràng, tôi nhận thấy mọi sự đều xoay quanh Thượng Đế. Nội dung hai kinh sách này thể hiện một niềm tin tuyệt đối vào Thượng Đế. 

Vậy thì Đạo Phật và anh em Kito Hữu, Hindu giáo (Ấn Độ giáo) có mâu thuẫn nhau không? 

Tôi cho rằng không. 

Tôi nghĩ có nhiều cách để đi đến giải thoát. Trong "Tự truyện của một Yogi", Thầy Pramahansa Yogananda đã nói lên những bậc thầy chứng ngộ qua phương pháp yoga siêu việt, những người mang lý tưởng về tình yêu dành cho Thượng Đế và phụng sự loài người. Ở đó, ngài cũng có nói đến hệ phái Ấn Độ giáo đã hình thành nên sáu cách tu luyện xác định nhắm đến việc tận diệt phiền não và đạt cực lạc đời đời. Khi đi theo phương pháp này, dường như người ta phải tin vào quyền lực tối cao của Thượng Đế, và dành một tình yêu chân thực cho Thượng Đế. Tính thiêng liêng trong lời kể của thầy khiến những người lĩnh hội cũng phải có một niềm tin nhất định nào đó. 

Thực ra Đức Phật cũng là người lĩnh hội kho tàng kinh điển của Ấn Độ giáo, có những điều ngài chấp nhận, có điều ngài không. Nhưng điều đó không hề mang ngài rời xa hơn trên con đường giải thoát, mà đưa ngài đến một cách giải thoát khác, qua phép thiền tứ niệm xứ. Chính ngài trở thành nhà tiên phong phép thiền có thể khiến con người đạt tỉnh thức này. 

Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc sống vô cùng đa dạng, có thể chúng ta có đa vũ trụ đang chồng chéo lên nhau, bởi vậy, tôi không hạn hẹp từ chối một góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng nào, mà tôn trọng tất cả và thực hành để xem đâu mới là cách tiếp cận gần gũi nhất đối với mình. Tôi tin tùy theo từng nhận thức mà mỗi người có cách tiếp cận chân lý khác nhau.

Dù Đạo Phật không tin Thượng Đế, nhưng điều giống nhau ở các tôn giáo này là kêu gọi con người quay về bên trong để mở rộng lòng từ bi bác ái, để nhận biết chính mình, để không bị lung lạc, để tìm về suối nguồn đích thực. Phải chăng, ở Kito và Ấn Độ giáo, thông qua Thượng Đế, mà việc kết nối này sâu sắc và linh thiêng hơn?

Hiện tại, tôi nghĩ bản thân cần hình thành một tâm thức mở để đón nhận và dung nạp có chọn lọc. Vì nếu từ chối trong khi vẫn chưa kinh nghiệm thấy là một điều khá cực đoan, theo quan điểm cá nhân. 
No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.