Cuộc gặp gỡ linh hồn

Khi nói về J.Krishnamurti, Osho nhấn mạnh rằng đó là một mối quan hệ bí ẩn, họ chưa từng gặp nhau, nhưng Osho biết cả hai đều yêu quý và gần gũi nhau. Giữa họ có một sự cảm thông sâu sắc đến mức không cần đến ngôn ngữ và sự hiện diện của nhau (về không gian địa lý).


Điều đó làm tôi nghĩ ngay đến câu chuyện về hai nhà thần bí Kabir và Farid. Đồ đệ của cả hai đều mong muốn và thuyết phục họ gặp gỡ nhau. Và thế, họ cũng đã gặp nhau nhưng khi gặp nhau thì chẳng nói một lời nào khiến những đồ đệ vô cùng thất vọng. Bởi đó không phải là điều họ mong đợi. Điều họ thấy chỉ duy nhất là im lặng, cười, khóc như điên, cùng những cái ôm thắm thiết nhưng không nói lấy một lời. Đồ đệ đều không hiểu điều này: cả Kabir và Farid đều đã trải nghiệm, đều đã nếm trải chân lý, còn gì để nói nữa?


Cuộc gặp gỡ thể xác phụ thuộc vào không gian địa lý và thời gian, nhưng cuộc gặp gỡ giữa hai linh hồn thì không, không hề phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Thậm chí vượt qua cả thần giao cách cảm. Hai linh hồn ấy như một. Hai linh hồn ấy tan chảy vào nhau rồi. Bởi vậy nên, không gian và thời gian chẳng thể trói buộc họ nữa. Hai linh hồn ấy tự do. Một tự do tuyệt đối. 


Trong cuộc đời này, là con người và con người, không nhất thiết phải giác ngộ, vẫn có thể trải nghiệm cuộc gặp gỡ linh hồn. Họ đồng điệu nhau, hai mà như một. Tất cả mọi ngăn cách về mặt thời gian hay không gian, đều không khiến họ cảm thấy ức chế hay mắc kẹt. Họ vẫn hướng về nhau. Tin tưởng nhau. Ủng hộ nhau. Không cần nói. Không cần giáo điều. Họ tin rằng người kia vẫn đang hiện diện với mình, về khía cạnh linh hồn. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.