chấp nhận/buông thả bản thân

Câu hỏi: Làm sao để chấp nhận bản thân mà không đi đến thái cực là buông thả bản thân?

Trả lời: Ẩn sâu bên trong việc chấp nhận là yêu thương và bản lĩnh. Ẩn sâu bên trong sự buông thả là phó mặc và ghét bỏ chính mình. Chấp nhận bản thân để đi đến làm chủ bản thân. Buông thả bản thân thì ngược lại.
Khi một người chấp nhận bản thân, họ nhận ra bên trong mình có tất cả hỷ nộ ái ố tham sân si. Nhưng họ mong muốn khiến cho chính mình tốt lên, bằng cách tu tập. Trong khi đó, cũng có người biết rõ rằng mình có tất cả hỷ nộ ái ố tham sân si đó, nhưng họ phó mặc, họ buông thả chính mình trôi theo những dòng cảm xúc đó. Vì thế, để không đi đến thái cực buông thả, người đó phải vừa chấp nhận vừa tu tập.
Chấp nhận bản thân cần đi cùng một bản lĩnh thay đổi chính mình làm sao cho tốt đẹp hơn mỗi ngày. Nhận thức được cái đúng, cái sai, cái phù hợp, cái chưa phù hợp, để rút ra bài học. Vì thế, thái độ chấp nhận luôn phải song hành cùng quá trình thực hành sửa đổi tâm. Có người cứ nghĩ chấp nhận là xong, nhưng chấp nhận mới là bước dạo đầu. Chấp nhận là để mình sống thật với chính mình, đào sâu hơn vào chính mình. Tất nhiên, đó là điều quan trọng cốt lõi. Nhưng, chấp nhận chưa đủ. Chấp nhận cần song hành cùng quá trình tu tập kiên nhẫn và bền bỉ.
Buông thả là tâm trôi dạt trong vô thức hoặc chống lại nhận thức đúng. Có những người buông thả và biết mình buông thả, vì họ không tạo điều kiện cho bản thân thay đổi. Họ cảm thấy bất lực. Vì thay đổi thì đòi hỏi nhiều thử thách và sức mạnh hơn. Trong khi buông thả thì dễ dàng như bèo trôi dập dìu trên sông nước, tấp vào đâu thì tấp. Có người buông thả lại không biết mình buông thả, vì cơ bản, những người này sống khá bản năng, hoạt động thường ngày dựa trên khuôn mẫu, mô thức của thói quen.
Trái ngược với buông thả là thả lỏng. Thả lỏng thì cần thiết cho việc tu tập để việc tu tập ấy diễn ra tự nhiên, không bị gồng. Vì rõ ràng, tu tập mà gồng là hỏng. Vì việc gồng đó là đang tạo áp lực và căng thẳng lên tâm. Mà cái tâm đúng là cái tâm thả lỏng tự nhiên.No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.