các bậc tỉnh thức

Osho, Krishnamurti, Eckhart Tolle,... được cho là những người tỉnh thức, những bậc thầy tâm linh. 

Nhưng lời giảng của họ không phải là giống nhau. Nhưng họ đạt ở trạng thái (có thể gọi) như nhau.

Thế nhưng, chúng ta lại thường đối xử như thể họ có sự khác biệt. Sự khác biệt đó đến từ tâm trí của chúng ta. 

Có hàng tá cách đi trên con đường tâm linh. Vì thế, mỗi bậc thầy sẽ có cách giảng khác nhau, miễn là đi đến cái cốt lõi cuối cùng là bên trong họ hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn giải thoát. Chúng ta không thể mến Krishnamurti rồi lại phán xét Osho. Chúng ta không thể mến Osho rồi cho Echart Tolle là dở. 

Chọn cho mình một người thầy nhưng không có nghĩa là từ chối những người còn lại. Không có gì phải từ chối và phán xét, vì điều đó sẽ khiến trái tim không mở. Trái tim không mở, khép một phần,... đều không thể đi tận cùng vào bên trong. Đi vào bên trong cần tự do.

Có hai thứ khiến người ta cảm thấy nghi ngờ ở Osho vì ông ta ủng hộ tình dục tự do và thiền động. Đó là điều mà rõ ràng Đức phật, một hình mẫu kinh điển chưa từng đề cập đến. Còn Phật giáo thì dường như nói không với tình dục. Bạn có thể chọn trải nghiệm nó hoặc không. Và tự rút ra bài học từ việc trải nghiệm đó nếu bạn chọn trải nghiệm. Hoặc nếu không, không sao cả, bạn có thể trải nghiệm theo cách khác. 

Các bậc chứng ngộ không khác biệt về trạng thái. Cái khác là đến từ tâm trí của chúng ta. Chúng ta tạo ra sự khác biệt giữa họ. Cái sai của chúng ta là chúng ta phán xét lời giảng của họ. Chúng ta nghi ngờ lời giảng của họ. Bạn chỉ cần lựa chọn hai thứ, tin để trải nghiệm, hoặc ngược lại. Không cần phán xét, vì phán xét là định kiến của tâm trí, phán xét khi chưa trải nghiệm và thấu hiểu tận cùng điều đó càng khiến bạn rời xa trải nghiệm tâm linh. 

Trang Tử, Lão Tử đều có cách giảng đạo khác nhau. Và hàng tá các nhà huyền môn khác cũng có thể khác nhau trong cách giảng. Nhưng mấu chốt cuối cùng của họ phải giống nhau, đó là giải thoát khổ đau, tự do, tỉnh thức, chứng ngộ. 
No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.