Hỏi - Đáp


Đặt câu hỏi của bạn ở link: https://forms.gle/e11K6vowtqwX775A7
---

Suốt thời gian qua, Trang nhận khá nhiều câu hỏi từ các bạn độc giả liên quan đến chủ đề trải nghiệm cuộc sống và sức khỏe tinh thần. Vì thế, mình đã tạo ra Google Form trên để các bạn có thể chia sẻ toàn bộ câu chuyện của mình. Trong bản này, phần giới thiệu bản thân không có.

Mình sẽ mở Google Form này ra xem vào tối thứ 7 hàng tuần. Và phần trả lời sẽ được gửi tới địa chỉ email của bạn. 

Mình mong rằng việc làm này là một phần giúp đỡ có ích để các bạn sẵn sàng cởi mở với bản thân và người khác trong khi vẫn cảm thấy an toàn và tin cậy. 

Trang Ps


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.