#1: Niềm tin, hy vọng và tình yêu

6:47:00 AM
“Nếu tôi cất lên giọng nói của thánh thần, nhưng không có tình yêu, tôi chỉ là tiếng gồng chiêng vang rền. Nếu tôi có tài tiên đoán và có mọi kiến thức, và nếu tôi có niềm tin dịch chuyển núi; nhưng không có tình yêu, tôi chẳng là gì cả. Nếu tôi cho đi toàn bộ tài sản của mình, quăng thân này vào biển lửa; nhưng không có tình yêu, tôi chẳng nhận được gì.

Tình yêu là kiên nhẫn, tình yêu là tử tế. Nó không ghen tuông, nó không khoác lác, nó không tự cao. Nó không thô lỗ, nó không tự lợi, nó không dễ dàng nổi nóng, nó không ghi chép lại những lỗi lầm. Tình yêu không dối trá, tình yêu là sự thật. Nó luôn luôn bảo vệ, luôn luôn tin tưởng, luôn luôn hy vọng, luôn luôn kiên trì.

Tình yêu không bao giờ thất bại. Nhưng ở đâu có tiên đoán, ở đó nó ngừng; ở đâu có giọng nói, ở đó nó im lặng; ở đâu có kiến thức, ở đó nó rời đi. Bởi chỉ biết một phần, những gì nói ra là hạn hẹp. Khi có được cái biết hoàn toàn, sự bất toàn không còn nữa. Khi tôi là một đứa trẻ, tôi nói như một đứa trẻ, tôi nghĩ như một đứa trẻ, tôi lý luận như một đứa trẻ. Khi đã trưởng thành, tôi bỏ cái thói trẻ con lại đằng sau. Giờ chúng ta nhìn nhau trong sự phản chiếu nghèo nàn như đứng trước cái gương; nhưng rồi chúng ta sẽ thực sự thấy nhau, mặt đối mặt. Giờ tôi chỉ biết một phần; nhưng rồi tôi sẽ biết đầy đủ, bởi sự biết trong tôi là đủ đầy.

Lúc này đây còn lại ba thứ: niềm tin, hy vọng và tình yêu. Và lớn lao hơn tất cả, là TÌNH YÊU.”

Nguyễn Hồng Huấn (Theo 1 Corinthians 13)

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.